มีก็ทุกข์ ไม่มีก็ทุกข์

มีก็ไม่ทุกข์​ ไม่มีก็ไม่ทุกข์

เรามักทุกข์ เพราะอยากได้ในสิ่งที่เราไม่มี ไม่มีเงิน ก็อยากได้เงิน ไม่มีรถ ก็อยากได้รถ ไม่มีบ้าน ก็อยากได้บ้าน ไม่มีแฟน ก็อยากได้แฟน เมื่อไม่ได้มา ก็ทุกข์ เมื่อได้มาแล้ว รักษาไว้ไม่ได้ ก็ทุกข์

ที่ทุกข์ เพราะเราหลงลืม ไปว่า เราไม่เคยมีสิ่งนั้น มาตั้งแต่แรก
ดังนั้น เมื่อมันเคยไม่มี เมื่อมี มันก็ย่อมกลับไปไม่มี ได้อีกเช่นกัน
เมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่าสิ่งต่าง ๆ นั้นเป็นทุกข์ และทุกสิ่งล้วนไม่มีตัวตน
เมื่อนั้น ” ไม่มี ก็ไม่ทุกข์ มี ก็ไม่ทุกข์ เสียไป ก็ไม่ทุกข์ “
แล้วความสุขสงบ ก็จะปรากฏขึ้นในใจ

Author: DhammaTakka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *