สัตว์โลกทั้งหลายต่าง เกิดมาบนฐานแห่งทุกข์

สัตว์โลกทั้งหลาย

สัตว์โลกทั้งหลายต่าง เกิดมาบนฐานแห่งทุกข์
ผู้ที่ไม่เห็นทุกข์ ไม่รู้จักทุกข์ ก็มักแสวงหาความสุข
เพราะคิดว่ามีสุขแล้วทุกข์จะหมดไป
แต่แท้จริงแล้วสุขก็คือทุกข์อย่างหนึ่ง
เมื่อได้รับมาโดยไม่เห็นทุกข์ ไม่รู้จักทุกข์แล้ว
ยิ่งสุขเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทุกข์มากเท่านั้น

Author: DhammaTakka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *