อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ Albert Einstein

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ : อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้
ความรู้มีขีดจำกัด จินตนการโอบล้อมโลกไว้
Imagination is more important than knowledge.

Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Author: Chanapol Kinimarn