Category: ธรรมตรรกะ

Posted in ธรรมตรรกะ

มีก็ไม่ทุกข์​ ไม่มีก็ไม่ทุกข์

ไม่มี ก็ไม่ทุกข์ มี ก็ไม่ทุกข์ เสียไป ก็ไม่ทุกข์

Posted in ธรรมตรรกะ

ชีวิตเบา ก็เป็นสุข

การมีตัวเรา ของเรา ก็เหมือนการจับถือของนั้นไว้ ยิ่งมีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งหนักมากเท่านั้น