Author: sho

Posted in ทางดับทุกข์

คำถามที่ผู้คนมักสงสัย

ผู้​คนมากมาย​มักมีคำ​ถาม​เกี่ยวกับ​ชีวิต​ ว่า​แต่ละคน​จะ​มีความสุข​ในชีวิต และพ้นไป​จากความทุกข์​ที่มีได้อย่างไร​ จึง​เกิด​คำสอน ตำรา​ ปรัชญา​ ความเชื่อ​ หรือ พิธี​กรรม​หลากหลาย​ ที่​ผู้​คนเชื่อ​ว่า​มัน​จะทำให้ชีวิต​ดีขึ้น​ ซึ่ง​บางอย่าง​ก็​ทำได้​บ้าง บางอย่าง​ก็​ไม่ได้​ผล​อะไรนัก ในวันหนึ่งเมื่อ​ได้มีโอกาสย้อน​ดู​ชีวิตของตัวผู้เขียน​ในวัยเด็ก​ ทำให้​ยืนยัน​ได้อีก​ครั้ง​ว่า​ ชีวิต​ที่เติบโต​และ​ผ่าน​สิ่ง​ต่าง​ๆ มาจนกระทั่ง​ได้พบ คำสอน​ อันมหัศจรรย์​ ซึ่ง​ถูก​นำมาใช้ และได้​เรียน​รู้​… read more คำถามที่ผู้คนมักสงสัย

Posted in ข้อคิดจากข่าวดัง

ปัจจัยของการมีความสุขที่แท้จริง

ปัจจัยของการมีความสุขที่แท้จริง คือ การใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท หากได้ติดตามข่าวสาร หรือสังเกตุผู้คนรอบข้าง เรามักจะเห็นผลของกรรมที่เกิดจากความประมาทในการใช้ชีวิตอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นความประมาทจากความตั้งใจ หรือประมาทโดยความไม่รู้ ซึ่งความประมาทนั้นจะส่งผลกรรมสี่ลักษณะ คือ 
หนึ่งไม่บังเกิดผล สองบังเกิดผลในปัจจุบัน สามบังเกิดผลในเวลาถัดไป สี่บังเกิดผลในเวลาถัดไปอีก เช่น เมื่อเราตำหนิใครซักคนหนึ่ง แต่คนที่ถูกเราตำหนินั้น เคยได้รับความช่วยเหลือจากเราไว้ จึงทำให้การตำหนินั้น ก็ไม่ส่งผลใดกับเรา… read more ปัจจัยของการมีความสุขที่แท้จริง

Posted in ธรรมตรรกะ

กฏทองคำ ( The Golden Rule)

วันนี้ได้อ่านโพสต์หนึ่งซึ่งเล่าถึงความไม่พอใจในบริการของพนักงานร้าน IT ยี่ห้อ ผลไม้ สาขาหนึ่งและในคอมเม้นท์ ก็มีบางคนบอกว่าได้รับการบริการไม่ดีในแบบเดียวกัน ในขณะที่บางคนก็บอกว่าเป็นเฉพาะพนักงานบางคนไม่ใช่ทุกคน แล้วจะทำอย่างไรที่จะทำให้มีโอกาสได้รับการบริการที่ดีอยู่เสมอคำตอบนั้นก็คือ กฎทองคำ

ตาบอดคลำช้าง

ตาบอดคลำช้าง แท้จริงแล้วปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มักเกิดจากการที่คนส่วนหนึ่งมองความจริงเพียงด้านเดียว แล้วคนเหล่านั้นก็ยึดความจริงเพียงด้านเดียวนั้น ว่าเป็นความจริงไปเสียทั้งหมด ดังเรื่อง ตาบอดคลำช้าง ที่มีอยู่ว่า ณ เมืองหนึ่ง มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมือง ผู้คนทะเลาะกันเพราะต่างเชื่อในทฤษฏีของตนว่าอย่างนี้จริง อย่างนี้ถูกต้อง เจ้าเมืองจึงเรียกชุมนุมคนในเมือง แล้วนำช้างเชือกหนึ่งมาไว้ที่กลางลาน หลังจากนั้นจึงสั่งให้ นำคนตาบอดแต่กำเนิดทั้งเมืองมา ยืนใกล้กับงวงช้างบ้าง งาช้างบ้าง… read more ตาบอดคลำช้าง

ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination

อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ : เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ : เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ : เมื่อสิ่งนี้ไม่มี… read more ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination

มาร่วมแบ่งปันกันว่า ทำอย่างไรจึงจะมี “ความสุขกับชีวิต”

ทำอย่างไรถึงจะมีความสุขกับชีวิตทำอย่างไรถึงจะประสพความสำเร็จอย่างมีความสุขทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีทุกข์น้อยที่สุด How to manage your life to be Happy person.How to success your life by the Happy way.How to Live… read more มาร่วมแบ่งปันกันว่า ทำอย่างไรจึงจะมี “ความสุขกับชีวิต”