กฏทองคำ ( The Golden Rule)

วันนี้ได้อ่านโพสต์หนึ่งซึ่งเล่าถึงความไม่พอใจในบริการของพนักงานร้าน IT ยี่ห้อ ผลไม้ สาขาหนึ่ง
และในคอมเม้นท์ ก็มีบางคนบอกว่าได้รับการบริการไม่ดีในแบบเดียวกัน ในขณะที่บางคนก็บอกว่าเป็นเฉพาะพนักงานบางคนไม่ใช่ทุกคน แล้วจะทำอย่างไรที่จะทำให้มีโอกาสได้รับการบริการที่ดีอยู่เสมอคำตอบนั้นก็คือ กฎทองคำ

กฎทองคำ กล่าวไว้ว่า “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา”

จากการที่ได้อ่านโพสท์ที่แสดงถึงความไม่พอใจในการรับบริการของผู้โพสต์ที่ปรากฏในสื่อแทบทั้งหมดนั้น ล้วนไม่ได้ตั้งอยู่ในกฏทองคำแทบทั้งสิ้น เพราะคนส่วนใหญ่ พยายามใช้ ความรู้สึก
คำพูด อำนาจ บารมี หรืออะไรก็ตามเพื่อพยายามให้ คนอื่น ปฏิบัติต่อตนเองตามแบบที่ตนเองต้องการแต่กลับปฏิบัติต่อผู้อื่นในแบบที่ตัวเองไม่ต้องการ เมื่อคนอื่นปฏิบัติกลับในแบบเดียวกัน ก็ไม่พอใจ

โดยธรรมชาตินั้น เราไม่สามารถบังคับคนอื่นได้อย่างแท้จริง เพราะแม้แต่ตัวเราเองเราก็ยังบังคับไม่ได้อย่างแท้จริงเลย ไม่เชื่อ ก็ลองสั่งให้หัวใจหยุดเต้นดูซิ

แต่มีกฎธรรมชาติอยู่กฎหนึ่ง ที่ทำให้กฎทองคำนั้นมีผลก็คือ
“กระทำอย่างไร ก็ย่อมได้ผลจากการกระทำนั้น”

ดังนั้น ถ้าต้องการได้รับบริการที่ดีเสมอ จงใช้ กฎทองคำ เช่น

ไม่ว่าคนอื่นจะใช้วาจาไม่สุภาพอย่างไร จงใช้วาจาสุภาพที่สุดต่อเขาเสมอ

แม้จะเป็นความผิดของคนอื่นจงอย่างโทษว่าเป็นความผิดของเขา
และจงเป็นผู้ยอมรับผิดก่อนแม้มันจะเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยจนแทบไม่มีผลต่อเหตุการณ์นั้นๆ

อย่าแสดงว่าเป็นความรับผิดชอบของเขาที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเรา
แต่จงแสดงว่าเขาจะเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งถ้าได้ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาให้กับเรา

จงกล่าวชม และขอบคุณเขาอย่างจริงใจ แม้นว่าเรื่องเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่เขาต้องทำตามหน้าที่อยู่แล้ว

และหากเป็นการสนทนาที่พบหน้ากันโดยตรง จงยิ้มแย้มและแสดงท่าที่เป็นมิตรเสมอ
แม้ว่าเขาจะแสดงกริยาอย่างไรก็ตาม

ถ้าถามว่า กฎทองคำ นี้จะสำเร็จ 100 เปอร์เซนต์ไหม ตอบได้เต็มปากว่า ไม่ ความสำเร็จอยู่ที่ราว ๆ 90 กว่าเปอร์เซนต์เท่านั้น

หากฝึกฝนให้ตนเองใช้ กฎทองคำ จนเป็นนิสัย ซักวันหนึ่งจะได้พบว่าแม้แต่คนที่ได้ชื่อว่าบริการย่ำแย่ที่สุด ท้ายสุดแล้วก็จะบริการเราดีอย่างน่าประหลาดใจ

ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะเลือกมีประสบการณ์แย่ ๆ 10 เปอร์เซนต์ ในขีวิต หรือ จะเลือกมีประสบการณ์แย่ ๆ แทบทั้งชีวิต นั่นเอง

#กฎทองคำ #บริการ #ความสุข #ชีวิต #goldenrule

Author: sho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *