ทำความดี ความชั่ว แล้วก็จำไม่ได้ มันจะมีประโยชน์อะไร?

บางคนอาจสงสัยว่าเราทำความดี ความชั่ว แล้วก็จำไม่ได้ มันจะมีประโยชน์อะไร?

ที่จริงแล้ว มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จำต่างหาก เพราะอย่างไรแล้ว

ผลของความดี และความชั่วที่ได้กระทำไปมันก็เริ่มส่งผลต่อเนื่อง ณ วินาทีนั้น

ที่เราได้ลงมือทำลงไปแล้ว ดังนั้น การทำความดี ละความชั่ว

จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำอยู่ตลอดทุกลมหายใจ เมื่อถึง ณ เวลาหนึ่ง

เราจะได้ไม่ต้องพูดประโยคที่ว่า “ฉันไปทำอะไรเอาไว้นะถึงได้จะต้องมาลำบากอย่างนี้”

แต่กลับจะได้พูดประโยคที่ว่า “ฉันคงทำความดีอะไรไว้ซักอย่างถึงได้ส่งผลดีอย่างนี้” แทน

Author: DhammaTakka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *