เมื่อเราเกิดมาใน โลก ก็อย่าได้กังวลว่า โลก ดีหรือไม่ดี
เพราะเมื่อเรา ดี แล้ว โลก ก็จะดีเอง

เมื่อเราเกิดมาใน โลก ก็อย่าได้กังวลว่า โลก ดีหรือไม่ดี
เพราะเมื่อเรา ดี แล้ว โลก ก็จะดีเอง
นั่นเพราะ เราไม่สามารถบังคับเหตุแห่ง ทุกข์ ที่เกิดขึ้นได้
แต่เรา ดับทุกข์ ที่เกิดขึ้นได้นั่นเอง

Author: DhammaTakka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *