เมื่อเราเกิดมาใน โลก ก็อย่าได้กังวลว่า โลก ดีหรือไม่ดี
เพราะเมื่อเรา ด๊ แล้ว โลก ก็จะดีเอง
เมื่อเราไม่สามารถบังคับเหตุแห่ง ทุกข์ ที่เกิดขึ้นได้
แต่เรา ดับทุกข์ ที่เกิดขึ้นได้นั่นเอง

เมื่อเราเกิดมาใน โลก ก็อย่าได้กังวลว่า โลก ดีหรือไม่ดี
เพราะเมื่อเรา ด๊ แล้ว โลก ก็จะดีเอง
เมื่อเราไม่สามารถบังคับเหตุแห่ง ทุกข์ ที่เกิดขึ้นได้
แต่เรา ดับทุกข์ ที่เกิดขึ้นได้นั่นเอง

Author: DhammaTakka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *