ยามเมื่ออยู่ ดีไว้ ให้โลกเห็น

ยามเมื่ออยู่ ดีไว้ ให้โลกเห็น

ยามเมื่ออยู่ ดีไว้ ให้โลกเห็น

ยามเมื่อเย็น เป็นร่ม ห่มลูกหลาน

ยามเมื่อล้ม ฝากชื่อ ไว้ลือนาม

ให้ผู้คน ทำตาม ในความดี.

Author: sho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *